Toshiba e-Studio 305

8.000.000

➭ Máy photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen

➭ Khổ sao chụp từ A5 – A3

➭ Sao chụp liên tục 999 từ

➭ Thời gian khởi động máy là 20 giây